LA DIGNITAT HUMANA ÉS UN VALOR INTRÍNSEC I ABSOLUT DE TOT INDIVIDU, QUALSSEVOL QUE SIGUIN LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I CAPACITATS