LA NOSTRA MISSIÓ ÉS DONAR RECOLZAMENT, IMPARTIR FORMACIÓ I FACILITAR RECURSOS, ACOMPANYAR