Augmenta la desgravació dels donatius a les ONG

Augmenta la desgravació dels donatius a les ONG

En el BOE publicat per REal Decret Lleu 17/2020 de 5 de maig s’aprova un increment en els percentatges de la deducció per donatius a entitats sense ànim de lucre per a persones físiques residents a Espanya.  Aquesta modificació té incidència a les donaciones realitzades des de l’1 de gener de 2020.

Si ets persona física, a l’IRPF podràs deduïr-te el 80% de l’importe de les teves quotes o donatius íntegres per aportacions de fins150€ a l’any. A partir d’ aportacions superiors a 150€ a l’any, la deducció serà del 35% o del 40% si portes col·laborant amb la Fundació al menys 3 anys seguits.