BabyDown Talita

 

 

BabyDown Talita, és un grup de mares i pares que tenen un fill amb la Sïndrome de Down, i el seu objectiu és ajudar i informar des de la seva pròpia vivència a altres pares que es trobin davant d’un diagnòstic prenatal o davant el naixement d’un fill amb la Síndrome de Dowb, per tal d’acompanyar-los en aquests moments de gran càrrega emocional.